Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In Apply for Membership

Tips Memilih Keris yang Cantik
 • Agar bukan tertipu pada usaha mendapatkan keris, perlu dipahami jika tidak segala keris yang tampilannya mengacu pada awam mempesona, dengan garapan yang payah, dan uraian mempunyai prestise yang menjulung.

  Klasfikasi berdasar pada Waktu Pabrikasi
  Berdasarkan saat pembuatan muncul beberapa postulat penyebutan tentang keris. Yang pertama bertugas dengan penundaan dan yang kedua mengelakkan berdasar lapuk dan mutakhir.

  Konsep Penangguhan
  Dari literatur benda bertuah alami yang siap, secara garis besar muncul dua konsep yang dianut oleh kalangan penggemar/pemerhati keris, Pengertian Penangguhan prima dengan mengikat keris di dalam penangguhan Kuno (masa mula kerajaan Mataram Kuno sampai berdirinya Pemerintahan Kahuripan, konvensional juga dikenal sebagai Tangguh Purwocarito), Madya Primitif (Masa Pemerintahan Singosari, Rimba, Kediri) Gaek Tengah (Masa Kerajaan Pajajaran, Majapahit, Blambangan), Tengahan (Masa Kerajaan Pengging, Demak, Mengekspos mendekorasi, sampai Mataram Sultan Agung) dan Nom (Masa Pihak berkuasa Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta mencapai berbatas pertengahan abad XIX). Postulat Penangguhan Ke-2 terkait sekiranya berdirinya negeri dan zona (sekilas siap dilihat pada tulisan sebelumnya).

  Konsep Keris Lama serta Baru
  Menurut konsep tersebut keris dibagi menjadi 2 golongan luas, yaitu Keris lama yang terdiri bagi keris tua renta dan nem-neman, dan Keris baru. Penggolongan keris lapuk adalah Keris yang disusun sebelum selesai abad XIX dan Keris baru ialah keris yang dibuat setelah pertengahan kala XIX. Yang disebut Keris tua dan nem-neman otonom ada kurang lebih pendapat, sempang lain jika yang dikenal keris uzur adalah Keris yang dibentuk pada sekiranya kerajaan Majapahit dan sebelumnya. Pendapat beda menyatakan kalau keris yang dibuat saat masa rezim Mataram Sultan Agung & sebelumnya dapat dikelompokkan serupa keris tua. Pada prinsipnya dengan keadaan fisik yang sama keris periode secara umum nilainya lebih tinggi daripada keris pertama.

  Klasifikasi berdasar pada keaslian (originality)
  Berdasarkan saran ini kalian mengenal Keris asli (utuh dan gak utuh), Keris besutan dan keris owah-owahan. Keris makbul adalah Keris yang tidak menanggung perubahan bentuk pada jidar yang mampu menyebabkan servis dhapur serta juga tdk mengalami penambahan pamor yang dilakukan di dalam rentang waktu yang jauh sesudah keris maka. Penggantian ganja keris sedang dapat disebut tidak melenyapkan keaslian Keris, demikian pun dengan penghargaan kinatah serta sinarasah.

  Keris besutan bermula dari Keris lama yang karena memilikinya aus paling utama pada sisi tajam Keris yang diproses menjadi mendalam kembali tanpa merubah dhapur atau merek keris. Sebagaimana diketahui, jika logam saat keris lama kadang di sisi tajamnya membentuk sesuai keropos patut atau istilahnya ngeron tebu. bagian berikut yang dihaluskan dengan wujud untuk keindahan dan juga pengawetan. Dampak dari besutan mengakibatkan luasan bilah Keris menjadi kian ramping. Sekitar penggemar Keris kurang merelakan proses berikut, tetapi sebagian yang lain merelakan dengan keterangan untuk pelestarian keris, pokok kondisi ngeron tebu semakin lama akan membuat Keris keropos & patah.